Výzva k podávání nominací na členy výboru UHS

Výbor UHS vyzývá všechny členy UHS k podávání návrhů na nominaci řádných členů UHS do výboru pro další funkční období. Volba proběhne na valné hromadě v pátek 11. září v Národním technickém muzeu v Praze od 9:00. Nominovaný musí o své nominaci vědět a souhlasit s ní!

 

Nominace prosím zasílejte do pátku 4. září na adresu: vybor@dejinyumeni.cz.

 

Aktuality