Výzva k podávání návrhů na téma VII. sjezdu historiků umění v září 2021

Výbor UHS vyzývá všechny členy UHS k podávání návrhů na téma VII. sjezdu historiků umění v září 2021. Téma zvolí plénum valné hromady v červnu 2020. Návrh musí obsahovat název a anotaci jak hlavního tématu (do 1 800 znaků), tak i 4 až 6 tematických sekcí (do 900 znaků pro každou). Návrhy prosím posílejte do 26. dubna 2020.

 

 

Aktuality