Valná hromada UHS bude 11. září

 

Valná hromada UHS se letos neuskuteční v původně avizovaném termínu ale až  11. září a to od 9 hodin v Národním technickém muzeu v Praze.  Program bude včas upřesněn. Výbor se rozhodl pro zářijový termín vzhledem k trvajícím mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a s nimi související zákonné úpravě umožňující prodloužit funkční období volených orgánů. Smyslem rozhodnutí je, aby se valné hromady mohli pokud možno bez rizika zúčastnit všichni členové UHS. Těšíme se na Vaši účast.

 

Aktuality