Valná hromada 2018

 

Zveme všechny členy na Valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 7. června 2018 v přednáškovém sále Národního technického muzea v Praze (Kostelní 42, Praha 7)

 

Program:

9.00   registrace, platba příspěvků a prodloužení členství

9.30 – 11.30  spolkový program

Výroční zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, různé

Udělení Ceny Uměleckohistorické společnosti  Olze Pujmanové

Udělení Ceny Josefa Krásy Haně Buddeus

 

13.00 – 15.00   odborný program – diskusní odpoledne na téma:

Falza uměleckých děl dnes

tematické okruhy: trh s uměním, metody odhalování, možnosti obrany

Naše pozvání přijali:


- PhDr. Šárka Leubnerová

- Mgr. Zuzana Novotná

- Mgr. Martin Kodl

- pplk. RNDr. Marek Kotrlý

- Ing. Radka Šefců

- David Frank, ak. mal.

- Mgr. Ing. Miroslav Zika

- Mgr. Jan Skřivánek

 

Na diskusní odpoledne srdečně zveme všechny zájemce.

Aktuality