Valná hromada 2016

Zveme všechny členy Uměleckohistorické společnosti na Valnou hromadu UHS, která se koná dne 16. června 2016 ve spolkovém sále Baráčnické rychty (Tržiště 23, Praha 1, Malá Strana) od 10:00 do cca 15.00.

10.00 registrace, platba příspěvků a prodloužení členství.

10.30-12.00 spolkový program: zprávy výboru, předání Ceny UHS a Ceny Josefa Krásy, zpráva o Baderově stipendiu, různé.

13.00-15.00 veřejný odborný program: Kulatý stůl na téma Kurátor sbírek je také historikem umění: Současná role a postavení kurátorů veřejných uměleckých sbírek

Mírně ironicky nazvané téma ohlašuje okruh problémů a paradoxů, s nimiž se historik umění zaměstnaný ve veřejné umělecké sbírce dnes setkává. Obecně přijímaný je význam těchto sbírek pro uchování, výzkum a prezentaci unikátních kulturních hodnot, role těchto sbírek při výchově a vzdělávání rovněž nebývá zpochybňována. Muzea umění se však dnes potýkají s ekonomickým a personálním poddimenzováním, což nejen odvádí síly od vlastních odborných úkolů, ale též ovlivňuje institucionální i oborové postavení kurátorů uměleckých sbírek. Jejich role je znejasňována, např. nově organizovanou správou sbírek, hlas kurátorů založený na odborné kompetenci a hluboké znalosti sbírkového materiálu je nezřídka odsouván do pozadí. Kurátorská práce, jíž bude věnována diskuse u kulatého stolu, přitom v mnoha ohledech významně formuje současnou i budoucí podobu dějin umění - galerijní a muzejní kurátoři utvářejí sbírkové fondy, zpracovávají je a interpretují, a také prezentují sbírky široké veřejnosti, pro niž často představují tu nejviditelnější tvář oboru. Účast přislíbili: Ondřej Jakubec (moderátor), Radim Vondráček (UPM), Blanka Kubíková (NG), Petr Jindra (ZČG), Petr Tomášek a Ondřej Chrobák (oba MG).

Aktuality