Sjezd českých historiků umění

Každé tři roky UHS organizuje Sjezd českých historiků umění, odbornou konferenci zaměřenou vždy na nějaké konkrétní téma, sledované z různých úhlů v několika dílčích sekcích. Výstupem ze sjezdu je sborník příspěvků, které zde zazněly. Další tradiční součástí sjezdu je přednáška nějaké významné, většinou zahraniční autority oboru. Sjezdy bývají doprovázeny dalším programem, jako jsou exkurze, drobné výstavy či společenský večer. Jejich obsahovou náplň vždy garantuje sjezdový výbor, tvořený významnými osobnostmi oboru a vedoucími sekcí.

7. sjezd historiků umění

Výbor UHS vyzývá všechny členy UHS k podávání návrhů na téma VII. sjezdu historiků umění v září 2021. Téma zvolí plénum valné hromady v červnu 2020. Návrh musí obsahovat název a anotaci jak hlavního tématu (do 1 800 znaků), tak i 4 až 6 tematických sekcí (do 900 znaků pro každou). Návrhy prosím posílejte do 26. dubna 2020.

 


Aktuality