Sjezd českých historiků umění

Každé tři roky UHS organizuje Sjezd českých historiků umění, odbornou konferenci zaměřenou vždy na nějaké konkrétní téma, sledované z různých úhlů v několika dílčích sekcích. Výstupem ze sjezdu je sborník příspěvků, které zde zazněly. Další tradiční součástí sjezdu je přednáška nějaké významné, většinou zahraniční autority oboru. Sjezdy bývají doprovázeny dalším programem, jako jsou exkurze, drobné výstavy či společenský večer. Jejich obsahovou náplň vždy garantuje sjezdový výbor, tvořený významnými osobnostmi oboru a vedoucími sekcí.

6. sjezd historiků umění


PROGRAM VI. SJEZDU HISTORIKŮ UMĚNÍ

Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho „smrti“

čtvrtek 20. září 2018

Uměleckoprůmyslové museum v Praze, ul. 17. listopadu 2, Praha 1

9.00 – 10.00     Registrace účastníků

10.00               Slavnostní zahájení

10.15 – 12.30   Odborný program

I. sekce: Apologie autora

Petr Jindra – Radim Vondráček (ZČG v Plzni a UPM v Praze) : Úvodní slovo

Karel Císař (VŠUP v Praze) : Smrt autora a zrod čtenáře? Od konceptualismu k postmoderně

Josef Štogr (nezávislý badatel): Role autora a proces individuace

Martina Pachmanová (VŠUP v Praze): Eunuch přestrojený za ženu, aneb apologie autorky

Kamil Nábělek (TU v Liberci): Od autorského subjektu ke gestu psaní a materialitě tvorby. Koncepce tvorby jako habituální techniky prezentovaná na příkladu Václava Navrátila

Jana Fantysová-Matějková – Lenka Panušková (FF UK a ÚDU AV ČR): Role básníka-autora v produkci iluminovaných rukopisů. Případ Guillauma de Machaut

Polední přestávka, oběd

13.30 – 16.00   Odborný program

II. sekce: Má každé umělecké dílo svého autora?

Marcel Fišer (Galerie výtvarného umění v Chebu): Úvodní slovo

Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií, Praha): Autor/ka a kód

Terezie Nekvindová (AVU v Praze): Kurátor jako meta-autor

Tomáš Winter (ÚDU AV ČR): Proti individualismu! Avantgarda jako kolektivní práce

Magdaléna Nespěšná-Hamsíková (KTF UK): Výtvarné postupy v malířských dílnách raného novověku. Anachronismus metodologického konceptu „autorství obrazu“

Michaela Ottová (FF UK): Sv. Václav (1373) revisited

Milena Bartlová (VŠUP v Praze): Kolektivně tvořit, kolektivně zkoumat

Přestávka, káva

16.30 – 19.00   Odborný program

III. sekce: Umělec i umělecké dílo: „spoluautorství“ scény

Jana Zapletalová (FF, Univerzita Palackého v Olomouci): Úvodní slovo

Petr Tomášek (MG v Brně): Objednavatel spoluautorem – na příkladu korespondence Salm-Reifferscheidta a Schnorra von Carolsfelda

Taťána Petrasová (ÚDU AV ČR): Metternich – Nobile – Metternich: Patronát jako vztah s proměnlivou konstantou

Jana Migašová (FF, Prešovská univerzita): Akadémia umenia ako miesto „zrodu“ špecifického autora

Roman Prahl (FF UK): Mistrovské dílo a „velkolepá mašina“

Tomáš Sekyrka (AHMP): K roli výstav, jejich pořadatelů a publika pro strategii vystavujících v Praze kolem roku 1900

19.30               Slavnostní přednáška

Markéta Theinhardt (Université Paris-Sorbonne): František Kupka a dějiny umění

Společenský večer – raut

pátek 21. září 2018

Dopolední program – Uměleckoprůmyslové museum v Praze,

ul. 17. listopadu 2, Praha 1

9.30 – 12.00     Odborný program

IV. sekce: Osobní narativy a sebestylizace umělců a umělkyň

Johana Lomová (VŠUP v Praze): Úvodní slovo: Jak vzniká kánon dějin umění?

Petra Kolářová (nezávislá badatelka): Portrét umělce jako kuřáka – self-fashioning moderního tvůrce

Hana Buddeus (ÚDU AV ČR): Černobílí muži s paletou?

Lucia Kvočáková (FF UK): Autor ako nástroj mocenských vzťahov. Anton Jaszusch a konštrukcia identity „slovenskej“ moderny

Zdislava Melicharová-Ryantová (FF UK): Statut „neoficiálního umělce“

Jitka Šosová (VŠUP – NG v Praze): Autor jako garant autenticity?

Polední přestávka, oběd

Odpolední program – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

13.00 – 16.00   Odborný program

V. sekce: Falzum, fikce, mystifikace, aneb žert, satira, ironie a hlubší význam

Vít Vlnas (KTF UK – PedF UK): Úvodní slovo

Ivo Hlobil (ÚDU AV ČR): Richard Moest: autor-falzifikátor Klosterneuburské madony na lvu?

Blanka Kubíková (NG v Praze): Mystifikace v portrétních galeriích předků – ve jménu vyšší ideje anebo v duchu čistého pragmatismu?

Tomáš Kolich (FF UK): Česká Mona Lisa. Klišovitá přezdívka jako východisko interpretace Mánesovy Josefiny

Zdenka Klimtová (NG v Praze): Teodor Tuduc, nejslavnější padělatel koberců 20. století

Nikolaj Savický (ČVUT v Praze): Působivé falzum a muzeum umění

Marcela Rusinko (FF Masarykova univerzita): Mýtus „chudého sběratele“ a Max Švabinský „čestným horníkem“. Umění jako nástroj sociální nivelizace v socialistickém Československu

Přestávka, káva

16.30 – 17.30   Souhrnná panelová diskuse

 

Zakončení sjezdu

 

Program VI. sjezdu historiků umění v .pdf

Aktuality