Program V. sjezdu historiků umění

VĚDA A UMĚNÍ - 5. SJEZD HISTORIKŮ UMĚNÍ

Pořádá Uměleckohistorická společnost a katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

s podporou doc. PhDr. Jiřího Lacha, Ph.D., M.A., děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

a ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc

16. – 18. září 2015

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra dějin umění

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc

 

PROGRAM SJEZDU

STŘEDA 16. září 2015

10.30–13.00 Registrace účastníků

11.00–11.45 Pro vážné zájemce: prohlídka velkého sálu s freskou K. F. Teppera v budově rektorátu Univerzity Palackého, s komentářem prof. Ladislava Daniela (sraz v 10.55 na vrátnici rektorátu, Křížkovského 10)

13.00 Slavnostní zahájení, úvodní slovo:

doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A., děkan FF UP

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., předsedkyně UHS

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., vedoucí katedry dějin umění FF UP

13.15–15.45 (Auditorium maximum)

I. sekce: Dějiny umění jako věda, „ne-věda“ a „pseudověda“
Jindřich Vybíral: Úvodní slovo 
Milena Bartlová: Možnosti a nástrahy vědecké řeči o vizuálním umění
Petr Fidler: Herkules na rozcestí aneb jak dál v dějinách umění?
Ivan Foletti: Vědeckost jako pozitivistická chiméra: dějiny umění a Rusko XIX. století 
Ondřej Hojda: Architektura bez dějin? Christian Norberg-Schulz a jeho fenomenologie architektury
Jakub Stejskal: Anthony Forge a studium vzdáleného umění

16.00–18.15 (Auditorium maximum)

II. sekce: Dějiny umění a vědy o mysli dnes

Ladislav Kesner: Úvodní slovo

Josef Vojvodík: „Zde již nelze říci více než: viz!“ Uměnověda jako experiment myšlení a vidění?

Dominika Grygarová: Perspektivy experimentálního výzkumu recepce uměleckého díla v kontextu zkoumání mysli

Petr Adámek: Možnosti použití Eye-trackingu a fMRI pro zkoumání umělecké intence 
a principů percepce uměleckého díla

Tomáš Kolich: „Ačkoli je to šílenství, přece je v tom soustava.“ Příspěvek k filmovému topoi šílených stěn.

Pavla Sceranková: Image Maker

19.00–20.00 (kaple Božího Těla)

Slavnostní přednáška Matthewa Rampleyho „A New Dialogue? Art History and the Science of Evolution.“

20.00–23.00 (atrium Uměleckého centra UP)

Společenský večer pro účastníky sjezdu

ČTVRTEK 17. září 2015

9.00–11.30 (Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc, sál Mozarteum)

III. sekce: Vědecké objevy a staré umění

Alena Volrábová: Úvodní slovo

Martin Mádl: Vědecké motivy a obrazy Neposkvrněného početí P. Marie

Ivan Blecha – Ladislav Daniel: Starořecké FYSIS a PERAS a rozcestí mezi uměním a vědou kolem roku 1600

Lubomír Konečný: Eucharistie a atomy

Martin Pavlíček: Kircher, Poussin a Komenský. Třikrát o světle, stínech a baroku v českých zemích

Markéta Hánová: Japonsko viděné západní optikou: Nové techniky zobrazování pod vlivem „holandských věd“ rangaku

11.30–13.00 pauza na oběd

13.00–15.30 (Auditorium maximum)

IV. sekce: Dějiny umění a tajné vědy

Marie Rakušanová: Úvodní slovo

Karel Císař: Signatury všech věcí: Alexander Nagel a Rosalind Kraussová o indexu

Václav Hájek: Ektoplasma, imprese, aerodynamika. Průniky fotografických reprezentací kolem roku 1900

David Voda: Prinke visible and invisible. K "okultnímu školení" v díle Josefa Prinka

Tomáš Winter: Magie lidového umění

Tomáš Pospiszyl: Avantgarda a esoterika

15.45–18.15 (Auditorium maximum)

V. sekce: Umělecký výzkum

Zuzana Štefková: Úvodní slovo

Vít Havránek: Výzkumění
Viktor Čech: Laboranti umění
Jozef Kovalčik: Umelecký výskum a možnosti emancipácie umeleckej praxe

Terezie Nekvindová: Umělci historiky umění?
Pavel Sterec: Umělecký výzkum: Sluha dvou pánů

19.00 (atrium Uměleckého centra UP)

Barokní divadelní hra Saeculum coronatum (1724–2015)

Ensamble Damian, umělecký vedoucí: Tomáš Hanzlík

PÁTEK 18. září 2015

Odborná exkurze do Staré Vody a do Přerova

9.30 Odjezd autobusem z Křížkovského ul. 10 (vrátnice rektorátu UP) do Staré Vody. Počet míst v autobuse je omezený. Rezervace lze provádět předem, nejpozději při registraci.

10.30 Komentovaná prohlídka jinak nepřístupného kostela sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě ve vojenském újezdu Libavá. Přejezd autobusem do Přerova.

12.30–16.00 Skvělý oběd a prohlídka nečekaně zajímavého města pod vedením prof. Rostislava Šváchy!

Univerzita Palackého v Olomouci nabízí účastníkům 5. sjezdu UHS zvýhodněné ceny na ubytování na koleji gen. Svobody (Šmeralova 12). Ceny: samostatný pokoj 470 Kč, jedno lůžko ve dvojlůžkovém pokoji 331 Kč. K dispozici je 32 dvojlůžkových pokojů. Zájemci o ubytování nechť kontaktují paní Markétu Šmolcovou (marketa.smolcova@upol.cz; tel.: 585 638 016, mobil 777 000 202). Při objednávce je zapotřebí uvést, že jste účastníci 5. sjezdu UHS

Aktuality