Jednání UHS s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem

Ve čtvrtek 10. října 2019 ministr kultury Lubomír Zaorálek přijal v Nostickém paláci zástupce výboru Uměleckohistorické společnosti Radima Vondráčka a Blanku Kubíkovou, kteří jej seznámili s posláním a činností UHS jako klíčové profesní organizace historiků umění. Na schůzce byly projednány oblasti, v nichž UHS může poskytnout ministerstvu expertní stanoviska vycházející z názoru odborné uměleckohistorické obce, např. při projednávání rekodifikace stavebního práva, přípravě nového památkového zákona, ochraně kláštera sv. Gabriela nebo přípravě výběrového řízení na generálního ředitele Národní galerie. Obě strany se shodly na potřebě prohloubení vzájemné spolupráce. V návaznosti na toto jednání výbor UHS navrhl rozšíření garanční rady NG o zástupce UHS, ÚDU AV ČR a další odborné veřejnosti.

Aktuality