Diskuse "Společenská role oboru dějin umění" na valné hromadě UHS

Rádi bychom upozornili na veřejnou debatu na téma "Společenská role oboru dějin umění", která proběhne ve čtvrtek 30. května 2019 ve Velkém sále Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (ul. Magdalény Rettigové 4, Praha 1) od 13:00. Účast přislíbili mj. Tomáš Winter, ředitel Ústavu dějin umění AV ČR, Vít Havránek, prorektor AVU,  Richard Biegel, vedoucí Ústavu pro dějiny umění FF UK, Vít Vlnas, vedoucí katedry dějin křesťanského umění KTF UK a další…

tematické okruhy:

 

1/ aktuální společenské výzvy a situace v muzejních a galerijních institucích,

2/ výuka dějin umění: profilace studentů a možnosti uplatnění,

3/ komercionalizace oboru: hranice umění a zábavy.

 

Srdečně zveme všechny zájemce.

 

Kompletní program valné hromady najdete zde.

Aktuality