1. sjezd historiků umění

Sjezd bude pořádán v září 2003 UHS pod záštitou Národního komitétu dějin umění. Má za cíl předně povzbudit historiky umění – nebo také další pracovníky, činné vsouvisejících oborech památkové péče, muzeí a galerií a v dalších sektorech – ke promýšlení společných témat a problémů a rovněž podpořit vědomí veřejnosti o významu tohoto oboru a jeho současného rozvoje. Je oddělen od valné hromady UHS a nemá suplovat specializované oborové konference apod. Jednání bude zaměřeno převážně kaktuální metodologii oboru, k jeho problematice vsoučasnosti a všeobecně ke komunikaci uvnitř oboru. Je plánován pro 300 účastníků v rozsahudvou jednacích dnů. Znich každý bude mít na programu tříhodinové plenární zasedání a 2 tříhodinové simultánní sekce, jakož i večerní program (přednáška seniora nebo prominentního zahranič- ního účastníka). Počítá se celkem s 34 hlavními dvacetiminutovými příspěvky a navazujícímidiskusními bloky. Program a témata sjezdu budou následující: První den: Sebereflexe dûjin umûní Plénum: Dějiny umění a kritická teorie vnašich podmínkách Sekce: Interdisciplinární spolupráce: filosofie, teologie, psychologie Sekce: Interdisciplinární spolupráce: historie a kulturní antropologie Druh˘ den: Spoleãenská zodpovûdnost dûjin umûní Sekce: Památková péče mezi erárem a komunitou Sekce: Krize muzeí a výstavní show Plénum: České umění nebo umění včeských zemích? Předpokládáme vydání abstrakt sjezdu ve sborníku o rozsahu ca. 70 tiskových stran a dále zveřejnění příspěvků vplném rozsahu na webové stránce UHS. Konferenční poplatek bude činit 150 Kč a 50 Kč pro studenty a seniory. Mimopražským mluvčím by měly být hrazeny noclehy. Účastníci sjezdu obdrží tištěné materiály sjezdu, občerstvení, visačku a přístup zdarma na uzavřenou akci, kterou upřesníme vdalším čísle Bulletinu UHS. Přípravný výbor sjezdu se ustavil vrámci výboru UHS (v původním složení: Anděla Horová, Marie Klimešová, Milan Kreuzzieger, Vojtěch Lahoda, Pavla Machalíková, Roman Prahl) a do svých řad pojal též Milenu Bartlovou, Lubomíra Konečného a Lubomíra Slavíčka. Přípravný výbor spolu smoderátory jednotlivých částí jednání rozhodne o konečném výběru mluvčích na sjezdu. Přihlášky kvystoupení na sjezdu zasílejte, prosím, vpodobě jednostránkových abstrakt Vašeho příspěvku na adresu UHS do 28. 2. 2003.

1. sjezd historiků uměníKoupit sborník

Aktuality