Výzva členům UHS k podávání návrhů

Výbor UHS vyzývá všechny členy UHS k podávání návrhů

a) na téma VI. sjezdu historiků umění v září 2018. Téma zvolí plénum valné hromady 2. června. Návrh musí obsahovat název a anotaci jak hlavního tématu (do 1 800 znaků), tak i 4 až 6 tematických sekcí (do 900 znaků pro každou). Termín: 19. dubna.

b) na ceny UHS: Cena Uměleckohistorické společnosti je udělována za celoživotní přínos, Cena Josefa Krásy je určena pro badatele do čtyřiceti let za mimořádný výkon v uplynulém roce s přihlédnutím k ostatní činnosti. Termín: 19. dubna.

c) na nominaci řádných členů UHS do výboru pro další funkční období. Volba proběhne na valné hromadě 2. června. Nominovaný musí o své nominaci vědět a souhlasit s ní! Termín: 15. května 2017.

Nominace zasílejte na adresu: vybor@dejinyumeni.cz, případně písemně na adresu: Uměleckohistorická společnost, Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, 110 00 Praha 1.

Aktuality