Vyšel sborník z 5. sjezdu historiků umění

Právě vyšel sborník Umění a věda s příspěvky z 5. sjezdu historiků umění konaného v roce 2015 v Olomouci.
Sborník vydalo nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Uměleckohistorickou společností. Sborník lze zakoupit v knihkupectvích v Praze i v Brně (v Brně je výhradním prodejcem knihkupectví ArtMap v MG), prostřednictvím společnosti Kosmas, (viz  https://www.kosmas.cz/knihy/232919/veda-a-umeni/) i přímo na Ústavu dějin umění.

Více zde – http://www.udu.cas.cz/cs/nakladatelstvi-artefactum/

Umění a věda
Sborník z 5. sjezdu historiků umění

Rostislav Švácha – Sabina Soušková – Anna Šubrtová (eds.)

 

Sborník příspěvků Věda a umění vychází jako v pořadí již pátá publikace shrnující příspěvky celostátní konference historiků a historiček umění pod záštitou Uměleckohistorické společnosti. Čtenáři nabízí, až na několik výjimek, statě všech zúčastněných autorů posledního sjezdu, který se uskutečnil 16.–18. září 2015 na půdě olomoucké Katedry dějin umění. Celkem pět tematických bloků, I. Dějiny umění jako věda, „ne-věda“ a „pseudověda“; II. Dějiny umění a vědy o mysli dnes; III. Vědecké objevy a staré umění; IV. Dějiny umění a tajné vědy; V. Umělecký výzkum, ukazuje, jak jednotliví účastníci sjezdu uchopují složitě definovatelný vztah mezi uměním a vědou. Sborník čítá celkem čtyřiadvacet vědeckých příspěvků, včetně úvodních statí vedoucích sekcí, které přibližují koncepci a hlavní teoretickou bázi zařazených textů. Cílem publikace není odpovědět na všechny vznesené otázky, ale naopak otevřít nový prostor pro celospolečenskou diskuzi o pozici věd o umění na poli vědeckého bádání jako takového.
Sborník vychází v nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR s podporou Katedry dějin umění FF UP a UHS.
Autoři: Matthew Rampley, Jindřich Vybíral, Milena Bartlová, Ivan Foletti, Ondřej Hojda, Jakub Stejskal, Ladislav Kesner, Dominika Grygarová, Petr Adámek, Ivan Blecha, Ladislav Daniel, Lubomír Konečný, Martin Pavlíček, Markéta Hánová, Michaela Ramešová, Marie Rakušanová, Karel Císař, David Voda, Tomáš Winter, Tomáš Pospiszyl, Helena Čapková, Zuzana Štefková, Viktor Čech, Terezie Nekvindová, Pavel Sterec
1. vydání, česky, anglická resumé, 283 s., ISBN 978–80–86890–99–9, Praha 2017

Fotogalerie

Aktuality