Valná hromada 2017

Valná hromada UHS 2017 se tentokrát koná v přednáškovém sále Národního technického muzea v Praze na Letné v pátek 2. června. Téma odpoledního odborného programu je nanejvýš aktuální: ochrana architektonického kulturního dědictví 70.-80. let - moderuje Richard Biegel. Na VH také proběhnou důležité volby, do nichž je stále ještě možné navrhovat kandidáty, tedy jak členy výboru na další tři roky (podmínkou je, že musí souhlasit), tak téma příštího sjezdu UHS (včetně krátké anotace a návrhu sekcí), nejlépe mailem na vybor@dejinyumeni.cz .
Program:
9:30 Registrace, platba příspěvků a prodloužení členství
10:00 Spolkový program (zpráva o činnosti, volba nového výboru, různé)
11:30 Vyhlášení Ceny UHS a ceny Josefa Krásy
13:30 Odborný program
---
Valná hromada proběhla 2. června 2017 - podrobnosti zde.

Valná hromada 2017

Aktuality