Co je Baderovo stipendium

Stipendium bylo založeno v roce 1990 významným kanadským chemikem, podnikatelem, sběratelem umění a filantropem Dr. Alfredem Baderem, narozeným v roce 1924 ve Vídni a žijícím v Milwaukee (Wisconsin, U. S. A.). Otec Dr. Alfreda Badera přitom pocházel z české židovské rodiny. Podpora, která se původně týkala výzkumu malířství 17. století, je určena studentům a studentkám dějin umění v České republice.

Nově zřízená nadace Bader Philanthropies, Inc. (http://bader.org/) pokračuje ve filantropické práci Dr. Alfreda Badera a usiluje o zlepšení kvality života v jeho různých oblastech. V roce 2015 se nadace v návaznosti na předchozí spolupráci s Českou republikou, laskavě rozhodla udělit Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. (ÚDU AV ČR) grant z Fondu Isabel Baderové a Alfreda Badera (Isabel & Alfred Bader Fund), a to na základě projektu připraveného ÚDU AV ČR ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností (UHS). Nadací poskytnuté prostředky umožňují formou prestižního stipendia podpořit mladé perspektivní badatele a badatelky studující na úrovni doktorského studia v České republice a jejich projekty, zaměřené na samostatný základní výzkum v oblasti dějin a teorie evropského výtvarného umění a architektury od středověku po 20. století (včetně).

Z poskytnutých prostředků budou každoročně podpořeny tři vybrané excelentní badatelské projekty, každý částkou ve výši 11.000 USD. Stipendium Dr. Alfreda Badera je udělováno jedenkrát ročně a je primárně určeno na hrazení nákladů na dlouhodobé studijní pobyty a vědecké stáže řešitele v zahraničí.

Podrobné informace najdete zde.

Baderovo stipendium již potřetí - výzva na rok 2018


Na základě projektu připraveného Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností je vyhlášen další ročník stipendia Alfreda Badera pro doktorandy na výzkum evropského umění a architektury od středověku do 20. století. Prostředky z fondu Isabel Baderové a Alfreda Badera (Isabel & Alfred Bader Fund) umožňují formou prestižního stipendia podpořit mladé perspektivní badatele a badatelky studující na úrovni doktorského studia v České republice a jejich projekty, zaměřené na samostatný základní výzkum v oblasti dějin a teorie evropského výtvarného umění a architektury od středověku po 20. století.

Z poskytnutých prostředků budou podpořeny tři vybrané excelentní badatelské projekty, každý částkou ve výši 11.000 USD. Stipendium Dr. Alfreda Badera je udělováno jedenkrát ročně a je primárně určeno na hrazení nákladů na dlouhodobé studijní pobyty a vědecké stáže řešitele v zahraničí.

Podmínkou zařazení projektu do výběrového řízení je studium navrhovatele na úrovni doktoranda v akreditovaných oborech dějin a teorie umění a architektury (maximálně do 40 let věku řešitele) a zaslání písemné přihlášky do výběrového řízení včetně požadovaných příloh, a to do 31. ledna 2018 na adresu Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, 110 00 Praha 1 a v elektronické podobě na adresu: machalikova@udu.cas.cz. Přihlášku najdete zde. Výzvu ke konkurzu a podmínky účasti naleznete na: http://www.udu.cas.cz/cs/archiv-clanku/stipendium-alfreda-badera-pro-doktorandy/. Kontaktní osobou za ÚDU AV ČR je Pavla Machalíková, u níž je možné získat i veškeré bližší informace.

 

Aktuality